ANBI

 

Algemene Informatie

Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Healthworker Equipment Foundation
Ook genoemd (handelsnaam):  Healthworker Equipment Foundation
Zoeknaam: Healthworker Equipment
Profiel URL:  https://www.healthworkerequipment.org/anbi
Statutaire zetel: Gemeente Terneuzen
KvK nummer: 67502385
RSIN: 857033414

 

Contact informatie

Adres gegevens: Schiedamse Vest 103 – 3012 BH Rotterdam – Nederland.
Telefoonnummer: Secretaris/Penningmeester nr. 06 51 23 60 84
E-mailadres: Secretaris/ Penningmester agl@healthworkerequipment.org
Website: http://www.healthworkerequipment.org

 

Organisatie / Bestuurders

Aantal bestuurders: 3 bestuurders.
Is er een directie/dagelijks bestuur: de secretaris/penningmeester neemt de dagelijkse zaken waar.
Is er een persoon in dienst:  neen, er is geen persoon in dienst.
Is er een raad van commissarissen/toezicht:   neen, er is geen raad van commissarissen/toezicht.

 

Naam/Titel/Functie van de bestuurders:

 • de heer Gerrit W. Kappert, voorzitter 
 • de heer Robert K. Poots, vice-voorzitter 
 • de heer Antonius G. Lindeman, secretaris/penningmeester 

 

Doelstelling

Voor een groot deel van de wereldbevolking is goede gezondheidszorg niet vanzelfsprekend.
Voor 1 miljard mensen is elementaire gezondheidszorg zelfs onbereikbaar.

 • We zetten ons in voor blijvende verbeteringen van goed functionerende gezondheidssystemen door ambulante medische hulp te bevorderen op een robuust niveau.
 • We steunen westerse en lokale gezondheidswerkers (Healthworkers) om hun werk veel beter kunnen verrichten zodat zij hun zorgverlening ambulant en daarmee laagdrempelig kunnen aanbieden.
 • De uitvoering van huidige zorgverlening door de Healthworkers willen we verbeteren, door zorg op ergonomische en effectieve wijze mogelijk te maken: ambulante zorg, laagdrempelige zorg, waar dan ook in de wereld. Met als resultaat: Zorgverlening van een robuust niveau.
 • De Stichting Healthworker Equipment Foundation zet zich in voor het verbeteren van de positie van de Healthworker.  

Activiteiten

Het bevorderen en verbeteren van ambulante zorg en medische hulp:

 • door het verstrekken van ambulante werkplekken met gereedschappen en instrumenten en relevante instructie aan Healthworkers: gezondheidswerkers, welzijnswerkers, artsen en medici,
 • om optimaal laagdrempelige zorg te verlenen,
 • over de gehele wereld zoals in ontwikkelingslanden, rampgebieden en oorlogsgebieden.

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting:

 • De oprichtingskosten van de Stichting zijn door de oprichters vooruitbetaald.
 • Verder zijn er nog geen baten ontvangen en zijn er geen lasten gesteld voor de Stichting.

Staat van baten en lasten met toelichting:

 • Er zijn nog geen baten ontvangen en geen lasten ten behoeve van de Stichting.
 • Indien er een staat van baten en lasten zou zijn dan zal deze door een RA accountant worden opgesteld en worden toegelicht.

Hoofdlijnen beleidsplan

 • Verkrijgen van ANBI – status voor het verwerven van donateurs.
 • Het voorzien van een antwoord op de directe vraag en behoefte van gezondheidswerkers door het kunnen verstrekken van ambulante werkplekken, gereedschappen en instrumenten om hun werksituatie voor laagdrempelige zorg te realiseren in ontwikkelingslanden, ramp- en oorlogsgebieden over de gehele wereld.
 • Het ontwikkelen, bevorderen en overdragen van kennis aan met name lokaal opererende Healthworkers door hen met het materiaal optimaal te leren werken.
 • Voor de Healthworkers deze fit-for-use materialen ontwikkelen, bijeenbrengen, aanschaffen en gratis ter beschikking stellen.
 • Over de directe vraag en behoefte van gezondheidswerkers, geleverde ondersteuning, kosten en baten zal de Stichting verantwoording afleggen naar de donateurs, sponsoren en partners van de Stichting en overige instanties.
 • Healthworkers communiceren via de Stichting en haar website over hun verrichtingen en ervaringen met verkregen ondersteuning en middelen.

Doelgroep

 • Huidige gebruikers: westerse en lokale medisch onderzoekers en hulpverleners, medisch specialisten en artsen, gezondheidswerkers (Healthworkers).
 • Gebruikers in opleiding: lokale artsen en gezondheidswerkers.

Werkveld

 • Ontwikkelingslanden, rampgebieden en oorlogsgebieden over de gehele wereld. In welk werelddeel deze situatie zich voor doet of plaats heeft.
 • De vraag en behoefte van gezondheidswerkers, medici, artsen en welzijnswerkers bepalen het werelddeel waar het materieel en instrumenten verstrekt worden.
 • Midden Oosten / Afrika / Azië / Zuid Amerika / Midden Amerika.
 • Europa / Noord Amerika / Australië / Nieuw Zeeland / Groenland.

Organisatie grootte/omzet

 • De grootte van de organisatie wordt bepaald door de baten van de Stichting.
 • De groeiende vraag en behoefte bestaat vanuit gezondheidswerkers, medici , artsen en welzijnswerkers om materieel, instrumenten, lichtgewicht mobiele behandeltafels en lichtgewicht mobiele behandelstoelen verstrekt te krijgen voor om ambulante zorg te kunnen
 • Donaties van donateurs, baten van instanties, instellingen en stichtingen bepalen hoeveel materieel , instrumenten , lichtgewicht mobiele behandelmaterieel (tafels, stoelen, gereedschap, fantoom opstellingen etc.) er verstrekt kan worden.
 • Aan actieve Public Relations, Marketing en Acquisitie kan nog geen budget worden toegekend; uitvoering gaat via netwerken, contacten en businessclubs.
 • Naar gelang de baten met ontwikkelingen binnen de stichtingen zullen de mogelijkheden ten behoeve van het verstrekken van materieel, instrumenten en lichtgewicht mobiele behandeltafels en -stoelen maximaal worden benut; indien daar op termijn diensten van derden voor moeten worden ingehuurd zal dat steeds ten dienste zijn van het verstrekken van equipment voor het leveren van ambulante laagdrempelige medische zorg om deze wereldwijd te
 • voor 2018 hebben wij een verwachting van 500.000 Euro omzet.
 • voor 2019 hebben wij een verwachting van 1.000.000 Euro omzet.
 • voor 2020 hebben wij een verwachting van 1.500.000 Euro omzet.