Over ons

De Stichting Healthworker Equipment Foundation is een internationaal opererende NGO die gevestigd is in Nederland en we opereren in nauwe samenwerking met zorg verlenende instellingen in betrokken landen.

Door open en transparante communicatie betrekken en informeren we onze sponsors, partners en allen die onze doelstellingen ondersteunen bij de inzet en resultaten van ons werk.

Volg ons op de website.

BESTUUR

Het succes van de Stichting Healthworker Equipment Foundation is niet alleen afhankelijk van de kwaliteit van verzamelde kennis en het ontwikkelen en ter beschikking stellen van de juiste instrumenten, maar juist van efficiënt beheer en aandacht voor detail. Ambities van internationale organisaties en die van ons sluiten goed op elkaar aan.

 • We zetten een breed partnerschap op met organisaties in zich ontwikkelende landen om zorgtoepassingen te versterken.
 • We maken gebruik van de expertise binnen ons netwerk en dat van onze partners.
 • Het management van de Stichting Healthworker Equipment Foundation legt regelmatig verantwoording af over vorderingen, risico’s en resultaten van onze projecten.

MIDDELEN

Door de omvang van de wereldbevolking en toename van de zorgvraag, vooral in rurale gebieden, nemen de kosten van zorg in hoog tempo toe.

 • We creëren aandacht en een breed draagvlak voor verlening van gezondheidszorg.
 • We laten gereedschap ontwikkelen en schaffen dit en andere materialen zo kostenefficiënt en duurzaam mogelijk aan.
 • We zijn voortdurend op zoek naar cofinanciering en partners.

RESULTATEN BEOORDELEN

Met behulp van bereikte resultaten leren we van successen en tegenvallers en daarmee verbeteren we voortdurend onze activiteiten.

 • Samen met onze stakeholders ontwikkelen we doelen en indicatoren om zo onze bijdrage aan de gezondheidszorg te kunnen meten.
 • Deze aanpak, levert ook een bijdrage aan armoedebestrijding.

RESULTAAT MAXIMALISEREN

Het gericht toepassen van spin-offs van moderne ontwikkelingen maakt zorg overzichtelijk.

 • Verantwoording is mogelijk zodat op korte termijn zicht komt op kostenbeheersing.
 • We stimuleren nieuwe ideeën en volgen actuele innovatieve ontwikkelingen.
 • We koppelen praktijkervaringen terug.
 • We kunnen hierdoor resultaat tonen van het ons verstrekte geld.

RISICO'S VOORZIEN EN ONZEKERHEDEN VERMINDEREN

Risicomanagement is een belangrijke pijler bij onze activiteiten voor de ondersteuning van planning, uitvoering, besluitvorming en toewijzing van middelen.

GREEN

We bevorderen het gebruik van duurzame energie, hebben zorg voor schoon water en een verantwoorde afvalstroom.