Welkom

Stichting Healthworker Equipment foundation wil de kwaliteit van de gezondheidszorg in zich ontwikkelende landen op een hoger plan te brengen door het bevorderen van ambulante zorgverlening. Door gezondheidsorganisaties aan te spreken en gezondheidswerkers te versterken in hun motivatie, kracht en waarde, zal de omvang en effectiviteit van zorgverlening worden vergroot.

Goede gezondheidszorg is voor het overgrote deel van de wereldbevolking niet vanzelfsprekend. In de landen die ontwikkeling doormaken ontstaat een groeiende achterstand in gezondheidszorg. Elementaire gezondheidszorg is voor ruim 1 miljard mensen zelfs onbereikbaar.

Gezondheidswerkers, artsen en verpleegkundigen zijn de pioniers die wereldwijd actief zijn op de meest onmogelijke plaatsen, vanwege complexe infrastructuur, waar ook ter wereld die gezondheidszorg te leveren aan mensen in gebieden van oorlog, geweld, rampen en in zich ontwikkelende landen.

Wij vinden dat juist deze gezondheidswerkers goede, inspirerende werkomstandigheden verdienen. Wij willen hen, mede met uw hulp effectieve ondersteuning bieden en goed gereedschap om daarmee voor iedereen toegankelijke laagdrempelige zorg waar dan ook in de wereld, mogelijk te maken. Ondersteunt u ons om deze uitdagende doelstellingen te realiseren.