Doelstellingen realiseren

ONTWIKKELEN VAN WAARDE

Het wordt steeds lastiger om iedereen bereikbare en goede zorg te bieden.

 • Wij maken op inspirerende wijze eigentijdse laagdrempelige zorgverlening overal mogelijk.

MEEDENKEN

We zetten met individuele ondersteuning, in op de ontwikkeling en positionering van de gezondheidswerker (deskundigheidsbevordering, faciliteren van de uitvoering in het veld, etc.)

 • Uitgangspositie is de juiste inspiratie en richting vanuit logistiek en ergonomie.

 

De gemotiveerde gezondheidswerker willen we krachtig ondersteunen.

 • Met een no-nonsense aanpak, ontwikkelen we kwalitatieve en functionele producten en passen die toe.

 

We kennen en vinden de wegen om doelmatige aanpassingen te laten ontwikkelen.

 • Wat er nog niet is of wat nog niet eenvoudig genoeg is krijgt de volle aandacht.

VERBINDINGEN

We signaleren en beoordelen beperkingen vanuit lokale omstandigheden op functionaliteit.

 • We checken dit met mogelijkheden tot verbeteren met eigentijdse deskundigheid. 

 

Er worden verbindingen gemaakt met opleiding en multidisciplinaire toepassing. 

We maken ambulante zorgverlening op creatieve en stimulerende wijze mogelijk.

 • Bestaande -methoden zoals “See&Treat” bij het traceren en bestrijden van baarmoederhalskanker, en “ART” (A-traumatic Restaurative Treatment) bij tandzorg, zijn al doelmatig maar de effectiviteit in de toepassing ervan verbetert sterk door goede voorbereiding, een geschikte werkpositie en geschikt gereedschap.

EFFECTIEF

Door met gezondheidswerkers mee te denken zijn tal van verrassende oplossingen voor effectieve werkmethoden mogelijk gebleken.

 • Een geschikte werkplek die snel operationeel is en die tegen een stootje kan.
 • Een werkplek waarmee behandelingen in het skills-lab optimaal kunnen worden voorbereid.
 • Een opleidingsmodule op locatie die tevens als naslagmogelijkheid te gebruiken is.

INNOVATIEF

Zorg in rurale gebieden stelt eisen ten aanzien van een aanpak waarbij de gezondheidswerker centraal staat; dit hebben we op meerdere locaties in de wereld getoetst.

 • Met zelfverzekerdheid en een krachtige aanpak, laten we producten ontwikkelen om ze zonder veel gedoe toe te kunnen passen.
 • Innovaties, ontwikkelingen en toepassingen, stemmen we steeds af in nauwe samenwerking met gebruikers, specialisten en partners.

 

DYNAMIEK

Verworvenheden in de westerse wereld kunnen niet zonder meer worden gekopieerd naar minder ontwikkelde gebieden.

 • We faciliteren de invoering van onze visie zodanig dat er daarbij geen al te grote verschillen met de gekende werkmethoden

Erkenning van moderne ontwikkelingen verloopt in rurale gebieden in eigen tempo.

 • We erkennen dat ontwikkelingen en aanpassingen, eigen en specifieke dynamiek en acceptatie kennen.

 

Contact informatie Stichting Healthworker Equipment Foundation

 • Adres gegevens:
 • Telefoonnummer:
 • E-mailadres:  
 • Website: